Sponsors

Toestemmingsformulier Privacybeleid

 

 

 Toestemmingsformulier S.V. De Koog 

 

Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander op internet publiceren, ook SV De Koog niet. Het gebruik van persoonsgegevens mag alleen wanneer desbetreffend persoon hier toestemming voor geeft.

Net als onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de informatieplicht. SV De Koog is verplicht om leden en ouders/verzorgers te informeren over het verwerken van persoonsgegevens, zodat zij weten welke gegevens verzamelt worden en wat ermee gedaan wordt.

In het Privacy Policy van SV De Koog staat beschreven welke (persoons)gegevens bewaard worden en voor welke doeleinden. SV De Koog (vrijwilligers en andere betrokkenen) gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Privacy Policy is zowel op papier als digitaal (verkrijgbaar via de secretaris) als via de website (www.svdekoog.info) te raadplegen.

Als lid/medewerker/vrijwilliger van SV De Koog (of andere partijen waarmee de vereniging een verwerkersovereenkomst heeft, zoals bijvoorbeeld een websitebeheerder) mag men alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens wanneer er een geheimhoudingsverklaring is getekend of toestemming is verkregen vanuit het bestuur.

Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, zijn persoonsgegevens. Vanwege AVG moeten alle leden toestemming geven voor het publiceren van beeldmateriaal.

Het vragen van toestemming en het beveiligen van het beeldmateriaal zijn twee belangrijke regels waar SV De Koog rekening mee houdt. Daarnaast gelden natuurlijk ook de andere verplichtingen uit de Wbp en vanaf 25 mei 2018 de AVG. Bij leden onder 16 jaar dienen ouders / verzorgers toestemming te geven. Een ieder heeft het recht om zijn/haar toestemming in te trekken. Dit is mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuur van SV De Koog. Wanneer een jeugdige 16 jaar wordt dan gaat SV De Koog er vanuit dat de toestemming zoals via dit formulier gegeven van toepassing blijft. De jeugdige heeft het recht om de toestemming ongedaan te maken door middel van een verzoek aan het bestuur van SV De Koog.

Nieuwe leden van SV De Koog zullen bij inschrijving om toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens gevraagd worden. Bij huidige leden dient dit eenmalig te gebeuren. Het betreft de volgende punten:

1) Binnen SV De Koog wordt gebruik gemaakt van een website en social media zoals Facebook en Twitter. Ondergetekende geeft toestemming voor het plaatsen van wedstrijdverslagen, teamindelingen en foto’s/filmpjes van wedstrijden en evenementen op deze kanalen.

2) De gegevens zoals aangeleverd bij aanmelding bij SV De Koog worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging (Sportlink). Zonder deze gegevens is lidmaatschap niet mogelijk. Ondergetekende geeft toestemming om zijn / haar gegevens door te geven aan de KNVB, de coördinatoren van SV De Koog, leiders/trainers en ter gebruik voor voetbalgerelateerde doeleinden/clubactiviteiten. Persoonsgegevens zijn tevens in te zien in de bestuurskamer van SV De Koog. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de Privacy Policy op de website van SV De Koog.

3) Wanneer u taken uitvoert voor en betrokken bent bij de organisatie van SV De Koog (betaald of onbetaald) gaat u door middel van dit toestemmingsformulier akkoord met de geheimhoudingsplicht, voortkomend uit het AVG. Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers en andere relaties van SV De Koog waar men kennis van genomen heeft of toegang toe heeft. Ondergetekende verplicht zich vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Het is verboden om gedurende de betrokkenheid bij SV De Koog en ook na afloop informatie direct of indirect, in welke vorm ook, te delen met derden.

Ondergetekende gaat akkoord met en geeft toestemming voor bovenstaande punten. Ondergetekende geeft door ondertekening aan bekend en akkoord te zijn met de Privacy Policy van SV De Koog.

Naam lid:                                                           datum ondertekening:

Geboortedatum:                                            Handtekening :

 

Bij leden < 16 jaar dient de ouder/verzorger te ondertekenen:

Naam ouder/verzorger

Handtekening ouder/verzorger

 

Indien u vragen heeft over het toestemmingsformulier kunt u contact opnemen met de secretaris van S.V. De Koog (info@svdekoog.info).

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!